شرکت علم و صنعت

سیستم حضور و غیاب

نسخه 1.0.0.19

+

همکار محترم


همکاران محترم خدماتی می توانند از طریق لینک زیر به سیستم کارکرد خود دسترسی داشته باشند


لینک مخصوص ورود به سیستم کارکرد همکاران محترم خدمات

لطفا در صورتیکه در خصوص نحوه ورود به سیستم یا عملکرد آن سوالی دارید صرفا با واحد امور اداری مطرح بفرمایید و از تماس با واحد توسعه سیستم ها خودداری فرمایید